De ontwikkelingen in de markten van onze klanten en in onze eigen sector gecombineerd met de wens om op meer gestructureerde, professionele wijze verkoop en marketing activiteiten te ontplooien hebben ons doen besluiten gebruik te maken van externe kennis en expertise op het gebied van marketing en sales. SalesEngines gaat de komende periode ons ondersteunen met het ontwikkelen, uitvoeren en overdragen van verkoop- en marketingwerkzaamheden. Dat moet leiden tot het realiseren van een werkbare en geïmplementeerde sales & marketing strategie die bijdraagt aan de continuïteit en groei van de Boer, waarbij na verloop van tijd wij zelf de processen en middelen beheren om dit te realiseren. Om dit project mogelijk te maken is vanuit de SNN in combinatie met steun van Europees fonds voor Regionale Ontwikkeling subsidie verleend middels de zogenoemde KEI 2018 regeling. Ruber Acia Subsidieadvies heeft voor ons de aanvraagprocedure begeleid en met succes afgerond.